Zabezpieczanie swoich innowacji poprzez patent jest kluczowym elementem pracy wielu naukowców. Oto, co musisz wiedzieć o przesłance nowości i jak dbać o to, aby jej nie stracić w procesie patentowania.

Zrozum przesłankę nowości

Nowość jest jednym z fundamentalnych wymogów, który musi spełniać wynalazek, aby mógł być opatentowany. Innymi słowy, nie może być on częścią tzw. „stanu techniki”, który obejmuje wszelką wiedzę dostępną publicznie przed datą złożenia wniosku o patent.

Artykuł 25 a przesłanka nowości

Artykuł 25 ustawy o prawie własności przemysłowej głosi, że wynalazek jest nowy, jeśli nie jest on zawarty w stanie techniki. Stan techniki obejmuje wszelką wiedzę udostępnioną publicznie przed dniem złożenia wniosku o patent, poprzez opis w piśmie lub przez użycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.

Oznacza to, że twoja innowacja musi przedstawiać rozwiązanie, które nie było dotychczas opisane ani używane w sposób, który uczyniłby go dostępnym dla publiczności. Jest to ważny aspekt, którego należy się trzymać, aby twoja praca była uznana za „nową”.

Jak zabezpieczyć przesłankę nowości?

Aby zabezpieczyć przesłankę nowości swojego rozwiązania, najważniejszym krokiem jest unikanie ujawniania szczegółów wynalazku publicznie przed złożeniem wniosku patentowego.

Co zrobić, aby nie utracić nowości?

By zachować nowość swojego rozwiązania, naukowiec musi unikać publicznego ujawniania „serca”wynalazku przed złożeniem wniosku o patent. Ujawnienie może nastąpić w szczególności publikacje w czasopismach, prezentacje konferencyjne, a nawet dyskusje z osobami spoza zespołu badawczego. W praktyce oznacza to, że wszelkie szczegółowe informacje na temat wynalazku powinny być trzymane w tajemnicy do momentu złożenia wniosku patentowego.

Unikaj błędów

Bardzo ważne jest również, aby unikać pewnych powszechnych błędów, które mogą zaszkodzić twojej możliwości opatentowania inwencji. Oto niektóre z nich:

– Nieprzemyślane dzielenie się informacjami o wynalazku w mediach społecznościowych.

– Przedstawienie wynalazku bez odpowiedniego zabezpieczenia tajemnicy na różnego typu spotkaniach, w tym także z potencjalnymi inwestorami.

– Sprzedaż produktów bazujących na wynalazku przed złożeniem wniosku patentowego.

Dotyczy to tylko jednak szczegółów Twojego wynalazku. Jeżeli mówisz o nim ogólnie, w sposób który nie zdradza, co będzie w zastrzeżeniach patentowych, wciąż utrzymasz przesłankę nowości.

Podsumowanie

Zachowanie nowości jest kluczowe w procesie patentowania. Unikaj publicznego ujawniania swojego wynalazku przed złożeniem wniosku o patent, dbaj o zabezpieczenie informacji i korzystaj z pomocy ekspertów w zakresie prawa patentowego, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie patentu. Pamiętaj, że w świecie nauki czasami „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego nie zwlekaj z zabezpieczeniem swojej innowacji.