— 01

Aleksandra Maciejewicz

Prawo dla
Naukowca

To przestrzeń, w której złożone zagadnienia prawne są tłumaczone w przystępny sposób, pomagając naukowcom zrozumieć, jak przepisy prawa wpływają na ich pracę. Poprzez różnorodne treści, takie jak artykuły, analizy i porady ekspertów, ułatwiamy naukowcom nawigację w złożonym świecie prawa, które dotyka nauki.

Prawo w nauce to nie tylko teoria - baner

Sztuczna inteligencja w pracy naukowej: możliwości i wyzwania prawne

Posted on
Czas potrzebny na przeczytanie ok. 3 minut
W epoce postępującej cyfryzacji i wzrastającego znaczenia sztucznej inteligencji (AI) w codziennym życiu, również sektor naukowy dostrzega potencjał tkwiący w tych technologiach. Jednak wraz z innowacją pojawiają się także nowe, często nieoczekiwane problemy prawne. Zastanówmy się, jak AI może wspierać pracę naukowców i jakie ryzyka prawne niesie za sobą. Sztuczna Inteligencja jako asystent naukowy Sztuczna inteligencja może pełnić rolę nieocenionego asystenta w pracy naukowej, pomagając w analizie dużych zestawów danych czy przyspieszając badania poprzez automatyzację rutynowych zadań. Przykładowo, AI może asystować w projekcie i tworzeniu nowych molekuł w badaniach nad lekami. Jednak pojawia się pytanie: kto jest właścicielem wynalazku stworzonego…

Czy to da się opatentować: co naukowcy powinni wiedzieć o art. 28 pwp

Posted on
Czas potrzebny na przeczytanie ok. 4 minut
W świecie nauki, granica pomiędzy odkryciem a wynalazkiem może być niejasna. Artykuł 28 Prawa Własności Przemysłowej stara się rozjaśnić tę niepewność, definiując zestaw rozwiązań, które nie mogą być chronione jako wynalazki. Oto one:  Odkrycia i teorie naukowe  Odkrycie nowego związku chemicznego występującego w naturze jest kluczowe dla rozwoju nauki, jednak samo odkrycie nie jest chronione patentem. Dla kontrastu, opracowanie metody syntetycznego wytwarzania tego związku mogłoby już podlegać ochronie patentowej.  Analogicznie, podczas gdy teorie naukowe, takie jak teoria względności Einsteina, są podstawą dla wielu wynalazków, same w sobie nie mogą być patentowane. To samo dotyczy metod matematycznych, chociaż mogą one być…

Czego nie możesz robić, jeśli chcesz uzyskać patent? 

Posted on
Czas potrzebny na przeczytanie ok. 3 minut
Zabezpieczanie swoich innowacji poprzez patent jest kluczowym elementem pracy wielu naukowców. Oto, co musisz wiedzieć o przesłance nowości i jak dbać o to, aby jej nie stracić w procesie patentowania. Zrozum przesłankę nowości Nowość jest jednym z fundamentalnych wymogów, który musi spełniać wynalazek, aby mógł być opatentowany. Innymi słowy, nie może być on częścią tzw. „stanu techniki”, który obejmuje wszelką wiedzę dostępną publicznie przed datą złożenia wniosku o patent. Artykuł 25 a przesłanka nowości Artykuł 25 ustawy o prawie własności przemysłowej głosi, że wynalazek jest nowy, jeśli nie jest on zawarty w stanie techniki. Stan techniki obejmuje wszelką wiedzę udostępnioną…

RODO w pracy naukowca

Posted on
Czas potrzebny na przeczytanie ok. 7 minut
O RODO, czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, słyszał chyba każdy. Powszechnie też wiadomo, że miało ono wpływ na szereg branży, w szczególności bankowość czy HR. RODO dotyczy jednak wszystkich osób, które dane przetwarzają. Przy czym warto w tym miejscu wyjaśnić sobie, że przetwarzanie to jakakolwiek czynność dokonywana na danych osobowych – nie tylko zbieranie, ale również przechowywanie czy niszczenie. Czy RODO dotyczy naukowca? Skoro RODO dotyczy nas wszystkich, pojawia się pytanie, czy naukowiec prowadzący badania, również zobligowany jest do przestrzegania przepisów tego unijnego rozporządzenia? Jedno z wyłączeń RODO stanowi, iż nie ma ono zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez…

Czyj jest ten wynalazek?

Posted on
Czas potrzebny na przeczytanie ok. 4 minut
Wynalazek tworzony przez jedną osobę, poza jakąkolwiek instytucją, jest coraz rzadszym zjawiskiem. Częściej do stworzenia wynalazku dochodzi w zespole. Do tego dochodzi kolejna częsta sytuacja, kiedy wynalazek jest tworzony w ramach umowy o pracę albo na zamówienie innego podmiotu. W takich przypadkach częstym pytaniem jest – do kogo należy ten wynalazek? Ponieważ kiedy wynalazca pracuje sam i dla siebie, sytuacja jest prosta – prawa do wynalazku przysługują twórcy. Omówmy sobie więc te mniej proste przypadki. Wynalazek tworzony przez wielu twórców Zacznijmy od przypadku, kiedy wynalazek tworzony jest w zespole. Najprawdopodobniej powstanie wówczas stosunek współtwórczości. Z kolei współtwórcom wynalazku uprawnienie do uzyskania…